Przepuklina

Chirurgia ogólna

Operacje przepuklin

Przepuklinę pachwinową, udową, a także przepuklinę brzuszną leczymy w trybie jednodniowym bez hospitalizacji.

Cena zabiegu od 3200 zł

Przepuklina (łac. hernia) to nieprawidłowe przemieszczenie się narządów lub ich części poza jamę ciała, w której normalnie się znajdują.

Przepuklina

Przepuklina (łac. hernia) to nieprawidłowe przemieszczenie się narządów lub ich części poza jamę ciała, w której normalnie się znajdują.

Objawem przepukliny jest miękka, często chowająca się pod wpływem ucisku palcami, wypukłość w obrębie brzucha lub pachwiny.

Przepuklina to nie tylko defekt kosmetyczny. Przepuklina nieleczona może prowadzić do groźnych powikłań.

Uwięźnięcie może prowadzić do zaburzenia ukrwienia jelit, a w konsekwencji do ich martwicy.

Najczęściej do uwięźnięcia jelit dochodzi podczas kaszlu lub przewlekłych zaparć.

Chirurg ogólny

Rozpoznawaniem przepukliny i leczeniem zajmuje się chirurg ogólny.

Przepuklinę pachwinową, udową, a także przepuklinę brzuszną leczymy w trybie jednodniowym bez hospitalizacji.

Przepukliny pachwinowe i udowe operujemy metodą Trabucco.

Metoda Trabucco to metoda beznapięciowa, bezszwowa z użyciem siatki przepuklinowej.

Zabiegi wykonuje dr n. med. Katarzyna Paduszyńska, specjalista chirurgii ogólnej

Przepuklina nigdy nie ulega samoistnemu wyleczeniu ani zmniejszeniu. Jedyną metodą leczenia przepukliny jest leczenie operacyjne.

Przyczyny powstawania przepukliny

Przepukliny powstają także w bliznach pooperacyjnych, bliznowata tkanka jest mniej wytrzymała od zdrowej tkanki łącznej. Przepuklina częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet.

Przepuklina pachwinowa i udowa

Istnieją dwa rodzaje przepuklin umiejscawiające się w okolicy pachwiny: przepuklina pachwinowa i przepuklina udowa. Przepuklina pachwinowa częściej występuje u mężczyzn, natomiast przepuklina udowa u kobiet.

Przepuklina udowa stanowi jedynie 4% przepuklin pachwiny i występuje trzy razy częściej u kobiet (głównie starszych) niż u mężczyzn. Przepuklina udowa często nie powoduje bólu, nawet uwięźnięcie może przebiegać bezbólowo.

Przepuklina brzuszna

Przepuklina brzuszna to nieprawidłowe uwypuklenie błony otrzewnej, najczęściej wraz z pętlami jelit, poza anatomiczne granice jamy brzusznej.

"Zawartość" jamy brzusznej utrzymywana jest powłokami, na które składają się m. in. mięśnie brzucha, rozcięgna, więzadła.

W jamie brzusznej panuje stale dodatnie ciśnienie, które wzrasta podczas kaszlu, śmiechu, przy parciu na stolec, oddawaniu moczu. Są to sytuacje, podczas których pracują mięśnie brzucha, tworząc tzw. tłocznię brzuszną.

Doprowadza to do wzrostu ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Pod jego wpływem, w miejscach osłabienia ścian brzucha, dochodzi do przerwania powłok i utworzenia się przepukliny.

Leczenie przepukliny

Przepuklina nigdy nie ulega samoistnemu wyleczeniu ani zmniejszeniu. Obecnie nie ma żadnej skutecznej metody nieoperacyjnego leczenia przepukliny. Przepuklina jest klasycznym przykładem choroby, której jedyną metodą leczenia jest leczenie zabiegowe.

Przepuklinę pachwinową, przepuklinę udową, a także przepuklinę brzuszną operujemy w trybie pobytu jednodniowego bez hospitalizacji.

Przepuklinę pachwinową i przepuklinę udową operujemy metodą beznapięciową, bezszwową z użyciem siatek tzw. metodą "Trabucco".

Przepuklina, opis zabiegu

Operacja przepukliny polega na wypreparowaniu, zaopatrzeniu worka przepuklinowego i założeniu siatki wzmacniającej ściany kanału pachwinowego uniemożliwiając tym samym nawrót przepukliny.

Operacja przepukliny wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym.

Zastosowanie nowoczesnej techniki operacyjnej i specjalnej siatki pozwala na szybki powrót pacjenta do codziennych zajęć. Małe cięcie skórne zapewnia lepszy efekt kosmetyczny, lepsze gojenie się rany i redukuje do minimum dolegliwości bólowe, zapewniając szybko pełną sprawność.

Zabieg kończy założenie szwu śródskórnego lub plasterków skórnych. Po zabiegu można przyjmować leki przeciwbólowe, jeżeli pacjent odczuwa taką potrzebę.

Po zabiegu pacjent kilka godzin pozostaje pod kontrolą lekarza (większość pacjentów po 2-3 godzinach opuszcza klinikę). Termin zabiegu ustalany jest po wstępnym badaniu.

Operacja przepukliny metodą Trabucco

Zarówno przepuklinę pachwinową jak i przepuklinę udową operujemy metodą beznapięciową, bezszwową z użyciem siatek tzw. metodą "Trabucco".

Bezszwową (do mocowania siatki nie stosuje się szwów), beznapięciową (ułożenie siatki bez szwów gwarantuje brak napięcia w ranie i stwarza optymalne warunki do gojenia).

Metoda "Trabucco" to najnowsza, najszybsza i niezwykle skuteczna metoda leczenia przepuklin. Operujemy także przepukliny metodą Lichtensteina.

Badania niezbędne do wykonania operacji przepukliny

Zalecenia po zabiegu przepukliny

Cennik zabiegów przepukliny

Konsultacja do zabiegu przepukliny 200 zł Operacja przepukliny pachwinowej od 3200 zł Operacja przepukliny brzusznej od 2900 zł

Cena zależy od rodzaju, wielkości i stopnia zaawansowania przepukliny.

Umów konsultację

Operacje przepuklin

Operacje przepuklin dr n. med. Katarzyna Paduszyńska, specjalista chirurgii ogólnej.
Operacje przepuklin wykonuje dr n. med. Katarzyna Paduszyńska, specjalista chirurgii ogólnej.

Wizytę do dr n. med. Katarzyny Paduszyńskiej można umówić przez system rezerwacji online lub telefonicznie.

W celu umówienia się na zabieg operacyjny niezbędne jest odbycie wizyty konsultacyjnej.